Afwikkeling erfenis

Afwikkeling erfenis


Op het moment dat iemand komt te overlijden moet er heel wat geregeld worden en komt er heel wat op de nabestaanden af. Het eerste dat geregeld moet worden is de uitvaart, het afscheid van de overledene. Daarna zal de erfenis moeten worden afgewikkeld.

Is uw partner, ouder of kind overleden? Dan krijgt u mogelijk te maken met aangifte van overlijden doen, de uitvaart organiseren en de administratie afwikkelen namens uw partner, ouder of kind.

Op de site van de Belastingdienst staat een erg nuttige tool. Vul de vragen in en bekijk wat u moet regelen met de overheid en bij welke instantie u moet zijn.

Belastingdienst: wat moet u regelen?

Bij elk overlijden hoort een arts een verklaring van overlijden in te vullen, de zogenaamde A-verklaring en de B-verklaring.

De A-verklaring en de B-verklaring worden meegenomen door de begrafenisondernemer. Met deze formulieren en het aangifteformulier (het formulier waarop de persoonlijke gegevens van de overledene staan vermeld) zal de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden doen bij de Burgerlijke Stand in de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Van de Burgerlijke Stand ontvangt de uitvaartondernemer het uittreksel uit het overlijdensregister (ook wel de akte van overlijden genoemd) en het verlof tot begraven of cremeren. Het uittreksel uit het overlijdensregister wordt na de uitvaart overhandigd aan de opdrachtgever (de nabestaanden), de originele akte van overlijden blijft altijd bij de Burgerlijke Stand.

De Burgerlijke Stand geeft het overlijden door aan de belanghebbende instanties (Sociale Verzekeringbsank, Belastingdienst, de grote pensioenfondsen, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Onroerende-zaakbelasting WOZ, afvalstoffenheffing en rioolrecht) met inachtneming van de privacywetgeving.

Een uitvaartverzorger of begrafenisondernemer kan u helpen bij het verzorgen van de begrafenis zelf, vormt eigenlijk de schakel tussen de nabestaanden en een begraafplaats of crematorium. De nabestaanden kiezen de uitvaartverzorger doorgaans zelf. Nadat een arts het overlijden officieel heeft vastgesteld, komt de uitvaartverzorger vaak direct langs om met u te overleggen over de volgende stappen.

Ophalen lichaam

Een van de eerste keuzes die u moet maken is wat er met het lichaam moet gebeuren. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor thuisopbaring of vervoer naar een rouwcentrum. De uitvaartverzorger zorgt er vervolgens voor dat het lichaam van de overledene opgehaald wordt en is ook verantwoordelijk voor de laatste verzorging.

Condoleance- en uitvaartplechtigheid

Een andere belangrijke taak van de uitvaartverzorger is het begeleiden van de nabestaanden bij alle keuzes rondom de uitvaartceremonie. Hij of zij geeft samen met u vorm aan een passende plechtigheid en stemt die keuzes af met het uitvaartcentrum. Uiteraard houdt de uitvaartverzorger daarbij rekening met eventuele (religieuze) wensen van de overledene en de erfgenamen.

Rouwbericht

De uitvaartverzorger kan ook helpen bij het opstellen van een rouwbericht en/of rouwadvertentie, de muziekkeuze tijdens de uitvaart en het regelen van bijvoorbeeld de rouwauto en de versnaperingen voor de genodigden van de uitvaartdienst. Ook kiezen de nabestaanden samen met de uitvaartverzorger een kist of opbaarplank.

Budget

Een goede uitvaartverzorger overlegt regelmatig met de nabestaanden over het budget. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en blijft de uitvaart betaalbaar.

Alles uitbesteden, of juist niet

Sommige nabestaanden willen veel zelf doen, andere juist niet. Een goede uitvaartverzorger zet de wensen van de nabestaanden centraal en neemt hen waar mogelijk zorgen uit handen. Het is de taak van de uitvaartverzorger om goed te luisteren en in een moeilijke periode rust en overzicht te bieden.

U moet aangifte doen in de gemeente van overlijden. Eventueel kan de begrafenisondernemer dat voor u doen. Van de gemeente (of via de uitvaartondernemer) ontvangt u dan de Akte van overlijden.

De gemeente legt dit vast in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De gemeente geeft het overlijden ook door aan andere overheidsorganisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst.

Een testament wijst de erfgenamen aan en bepaalt wie welk deel van een erfenis krijgt. Via het centraal testamentenregister vraagt u een testament op.

Een notaris maakt een Verklaring van Erfrecht op. Hierin staat wie is overleden, wie de echtgenoot was, of er kinderen zijn en wie de erfgenamen zijn. Ook staat er of er een testament is.

De verklaring van erfrecht heeft u nodig om toegang te krijgen tot rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Na een overlijden moeten allerlei instanties op de hoogte worden gesteld om een contracten te beëindigen of aan te passen. De tenaamstelling van bankrekeningen moet worden aangepast als rekeningen hetzelfde blijven. Bij sommige organisaties gaat dit vanzelf, bij andere moet u zelf actie nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringen, bankrekeningen, uitkeringen, abonnementen, goede doelen.

Eigen woning?

Bij het afsluiten van de hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Na het overlijden keert de verzekeraar een bedrag uit om de hypotheek (voor een deel) af te lossen. Zo kunnen de nabestaanden hierdoor in het huis blijven wonen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Nabestaandenpensioen?

Vaak weet de pensioenuitvoerder al dat uw partner is overleden. Dan krijgt u vanzelf bericht over een eventueel partnerpensioen. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de pensioenuitvoerder van uw partner.

Oversluiten hypotheek

Na het overlijden van uw partner mag u bij veel banken de hypotheek oversluiten. Dat is aantrekkelijk als de hypotheekrente op het moment van het overlijden van uw partner lager is dan de hypotheekrente die u betaalde.

De bank of verzekeraar bij wie de hypotheek loopt, zal vaak niet zelf aanbieden om de hypotheek over te sluiten. U moet dan ook zelf contact opnemen. Vaak heeft u ook wel even de tijd. Kijk hiervoor in de hypotheekvoorwaarden. En noteer het in uw agenda. Prudentio zal u hiermee vanzelfsprekend verder kunnen helpen.Neem daarom contact met ons op.

Als u recht heeft op (een deel van) een erfenis kunt u deze aanvaarden, 'beneficiair' aanvaarden of verwerpen. Als u de erfenis verwerpt, wilt u niets uit de erfenis ontvangen. Als u de nalatenschap aanvaardt, bent u ook aansprakelijk voor eventuele schulden. Een tussenvorm is 'beneficiair' aanvaarden. Dat laatste kunt u doen als u (nog) niet weet of er (grote) schulden zijn.

Let op met wat u doet als u nog twijfelt over aanvaarden of niet

Een aanvaarding van de erfenis vindt al heel snel plaats. Neemt u iets kleins mee uit de nalatenschap? Dan heeft u de nalatenschap al aanvaard. Gooi daarom niets weg en verkoop niets zo lang u nog twijfelt. Wil het verzorgingstehuis dat u de kamer van de overledene snel ontruimt. Leg dan alles met foto's vast en sla de spullen goed op. Gebruik de betaalrekening alleen voor de kosten van de begrafenis.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan stuurt de SVB automatisch een bericht aan de achterblijvende partner als die in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. Woont u samen? Dan moet u zelf de Anw-uitkering aanvragen.

Als uw partner komt te overlijden, verandert er vaak het nodige in het inkomen. Vaak wordt het inkomen lager en is het verstandig opnieuw te kijken of u recht hebt op bepaalde regelingen via berekenuwrecht.nl. Ontving de overledene de toeslag op zijn naam? Dan zet de Belastingdienst de toeslag stop en moet u dit opnieuw aanvragen.

Kinderen? Vraag een wezenuitkering aan

Kinderen tot 16 jaar kunnen een wezenuitkering ANW krijgen als ze geen ouders meer hebben. Een kind krijgt alleen een wezenuitkering als de ouder die het laatst overleden is, verzekerd was voor de ANW. Een ouder was verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte. Ook kinderen van 16 tot 21 kunnen een wezenuitkering krijgen. Daarvoor moeten ze aan extra voorwaarden voldoen.